Maatschappelijk initiatief: geef bewoners de ruimte

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:43

Aan maatschappelijk initiatief is in Utrecht geen gebrek. Er zijn bewoners die een eigen energiecoöperatie starten, het beheer van een sporthal overnemen of een eigen stuk groen onderhouden. Om echt ruimte te scheppen voor dit soort initiatieven, blijkt echter nog niet zo gemakkelijk; alleen al omdat bewonersinitiatieven zo divers zijn. Bovendien vraagt dit om betrokken ambtenaren en raadsleden, die bereid zijn de ‘rek in de regels’ te zoeken en over beleidsterreinen heen te kijken.

De ChristenUnie pleit voor een overheid die aansluit bij initiatieven van onderop: mensen die verantwoordelijkheid willen nemen voor maatschappelijke zaken, moeten daarvoor de ruimte krijgen. Dit vraagt niet alleen om een open houding, maar ook om een kernhouding van vertrouwen.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De gemeente gaat door met het traject ‘Ruim baan voor initiatief’, waarmee wordt gewerkt aan meer ruimte voor initiatief en nieuwe vormen van samenwerking.
  • Het Bewonersbod (Right to Challenge) wordt verder uitgewerkt en als instrument bekend gemaakt.
  • Gebruikers van gemeentelijke (sport)accommodaties kunnen met de gemeente afspraken maken over zelfbeheer.
  • Ook speeltuinen komen in aanmerking voor zelfbeheer, mits de openingstijden en kwaliteit van de speeltuinen gewaarborgd zijn. Zelfbeheer wordt niet opgelegd!
  • Door middel van een onafhankelijk onderzoek wordt in kaart gebracht hoe bureaucratische belemmeringen voor initiatieven weggenomen kunnen worden.
  • Het budget van het Initiatievenfonds wordt uitgebreid, en de aanvraag, vooral voor kleine bedragen, wordt verder versimpeld.

« Terug

Reacties op 'Maatschappelijk initiatief: geef bewoners de ruimte'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november