Vrijwilligers: de parels van de stad

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:43

In Utrecht zijn ruim honderdduizend inwoners actief als vrijwilliger. Zij zijn de drijvende kracht achter sportclubs, maatschappelijke organisaties, (studenten)verenigingen, kerken en culturele evenementen. Veel vrijwilligers zetten zich met veel plezier in, maar geven wel aan soms tegen regelgeving en een stugge gemeentelijke organisatie aan te lopen.

De ChristenUnie wil vrijwilligers ondersteunen, waarderen en belonen. Hun inzet maakt Utrecht tot een sociale, betrokken en bloeiende stad. De ChristenUnie wil initiatieven dan ook ruimhartig steunen met betrokkenheid, geld en inspraak. Daarbij wordt zo veel mogelijk vanuit vertrouwen gewerkt. Datzelfde geldt voor mantelzorgers, die beter op het netvlies van de gemeente moeten komen.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De gemeente zorgt voor een goede infrastructuur voor vrijwilligers, stadsbreed (bijvoorbeeld door de Vrijwilligerscentrale) en op buurtniveau.
  • De Domstadpolis als verzekering voor vrijwilligers blijft in stand.
  • De gemeente maakt een gratis VOG mogelijk voor alle vrijwilligers.
  • Het wordt voor ambtenaren van de gemeente Utrecht mogelijk om binnen werktijd mee te doen aan NLdoet. Zo wordt vrijwilligerswerk op de kaart gezet en wordt de betrokkenheid bij de stad vergroot.
  • Het budget van het Initiatievenfonds wordt uitgebreid, en de aanvraag, vooral voor kleine bedragen, wordt verder versimpeld.
  • Succesvolle vrijwilligersinitiatieven krijgen een plek in het reguliere beleid van de gemeente en verwerven daarmee structurele financiering.
  • Buurtteams en sociaal makelorganisaties krijgen de opdracht betere verbindingen te leggen tussen vrijwilligers en professionele organisaties.
  • Het sociaal makelaarschap wordt niet drastisch vernieuwd: continuïteit is belangrijk.

Bij keukentafelgesprekken in het kader van Wmo-aanvragen wordt aandacht besteed aan de mogelijke overbelasting van mantelzorgers.

« Terug

Reacties op 'Vrijwilligers: de parels van de stad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november