Taal- en digitale vaardigheid: een basisvoorwaarde

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:42

In Nederland, en ook in Utrecht, is een grote groep mensen die slecht in het Nederlands en/of slecht digitaal kan communiceren. Iemand die de taal niet beheerst, ondervindt problemen om zich in zijn sociale omgeving te handhaven. Wie digitaal niet voldoende vaardigheden heeft, communiceert steeds moeilijk met de overheid en andere instanties. De ChristenUnie wil daarom handvatten geven voor taal- en digitale ontwikkeling. Wij willen dat de overheid mensen stimuleert een basisniveau Nederlands en digitale vaardigheden op te bouwen. De overheid moet daarvoor nadrukkelijk verantwoordelijkheid nemen. Pas als blijkt dat mensen echt niet willen, volgen in specifieke gevallen sancties.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • In alle wijken staat een bibliotheek.
  • De bibliotheek is het centrale punt in de wijk voor taal- en digitale vaardigheidsontwikkeling; de gemeente geeft de bibliotheek speciaal voor deze functie in de wijken geld. De gemeente maakt ook initiatieven als de Voorleesexpres mogelijk.
  • In de bibliotheken en buurtcentra is hulp met ICT en voor het schrijven van brieven.
  • De gemeente stimuleert vrijwilligers die bijdragen aan taal- en digitale vaardigheidsontwikkeling, bijvoorbeeld taal- en ICT-maatjes, en zorgt voor ondersteuning door professionals.
  • Nieuwkomers worden gekoppeld aan vrijwillige taalcoaches; ook ongedocumenteerden.
  • Digitale geletterdheid en digitaal burgerschap wordt toegevoegd aan de Utrechtse onderwijsagenda.
  • De overheid blijft voor laaggeletterden en mensen met een digitale beperking fysiek bereikbaar. Daarom willen wij onder andere dat elk wijkbureau ook daadwerkelijk in de wijk zelf zit.
  • De gemeente gebruikt in haar communicatie zoveel mogelijk eenvoudige taal en zorgt dat de website van de gemeente voor iedereen begrijpelijk en hanteerbaar is.

« Terug

Reacties op 'Taal- en digitale vaardigheid: een basisvoorwaarde'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november