Leefbare buurten voor iedereen

Plusjedonderdag 09 november 2017 13:38

Utrecht groeit hard. Om de stad leefbaar te houden is het essentieel dat mensen in fijne buurten kunnen wonen met voldoende voorzieningen. Daarom zet de ChristenUnie juist in op het buurtniveau. We willen dat voorzieningen bereikbaar en toegankelijk zijn en dat er groene, veilige buurten zijn voor iedereen. Hierbij moet rekening gehouden worden met verschillen tussen buurten. We vragen speciale aandacht voor mensen die minder mobiel zijn en die voor voorzieningen aangewezen zijn op de buurt en wijk. Voor hen is het belangrijk in een buurt te wonen die goed toegankelijk is en waar voldoende voorzieningen zijn, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, zorg, welzijn, speelplekken, groen, ontmoetingsplekken, kerken, scholen en goed openbaar vervoer.

Momenteel gaat het goed met de economie en dat is te zien in de beperkte leegstand van winkels en andere panden. Dit willen we graag zo houden, ook als het economisch wellicht weer wat minder wordt. De gemeente moet dit monitoren en bij leegstand in gesprek gaan met pandeigenaren. Bij leegstand van een gemeentelijk pand wil de ChristenUnie voorrang geven aan initiatieven uit of voor de buurt.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente zorgt voor een goede openbare ruimte, die bijdraagt aan de fysieke en sociale gezondheid van de inwoners van Utrecht. Dit betekent een openbare ruimte met veel groen, die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
 • De gemeente gaat het gesprek aan met andere partijen die baat hebben bij een goede openbare ruimte over de financiering en het beheer, zoals zorgverzekeraars, ondernemers en sociale fondsen, en experimenteert hiermee.
 • De gemeente stelt bewoners in staat zelf het beheer van de leefomgeving op te pakken; er wordt verder invulling gegeven aan het Bewonersbod. Zie ook onze standpunten op het gebied van maatschappelijk initiatief.
 • Het budget van het Initiatievenfonds wordt uitgebreid, en de aanvraag, vooral die voor kleine bedragen wordt verder versimpeld.
 • Inwoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkelingen in hun wijk. Het zoeken naar nieuwe manieren om dit te realiseren ('vernieuwing van de wijkparticipatie') wordt voortgezet. De wijkraden worden hier expliciet bij betrokken.
 • Voorzieningen zijn gericht op de buurt en wijk. In iedere wijk zijn een bibliotheek, een ontmoetingsplek, aanbod van kunst en cultuur en sportvoorzieningen.
 • De gemeente begint met het wegwerken van het tekort aan buurthuizen in Leidsche Rijn (Terwijde, Langerak, Parkwijk). Tijdelijke buurtcentra worden gecreëerd in Haarzicht en Haarrijn. Het wijkbureau West wordt weer gehuisvest waar het hoort, namelijk in de wijk en niet in het stadskantoor. Utrecht Oost krijgt een proef met een integraal informatiepunt, volgens het advies van de Wijkraad.
 • Het aantal festivals is de aantal jaren flink toegenomen. Deze festiviteiten moeten meer verspreid over de stad plaatsvinden. De gemeente stuurt hierop middels spreidingsbeleid.
 • Begraven moet betaalbaar zijn en er moeten plaatsen beschikbaar zijn, ook voor mensen in Leidsche Rijn. Daarom houden we de mogelijkheid voor een begraafplaats daar open.
 • De focus in het detailhandelsbeleid richt zich op de binnenstad voor regionale (retail)functies. Voor de wijkwinkelcentra is het versterken van het aanbod van lokale functies van belang.
 • In de binnenstad wordt blurring (het mengen van functies zoals horeca en detailhandel) mogelijk gemaakt.
 • In wijken worden functies zoveel mogelijk behouden en indien nodig en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank etc.).
 • De gemeente monitort actief leegstand en gaat bij leegstand in gesprek met pandeigenaren en makelaars.
 • Bij de verkoop van lege gemeentelijke panden moet de buurt de mogelijkheid krijgen een ‘bod’ te doen en maatschappelijke meerwaarde is belangrijker dan de hoogste opbrengst.
 • De gemeente zorgt dat er papieren kaarten beschikbaar zijn van het Maximapark en andere populaire wandelplekken.

De rattenoverlast in Kanaleneiland krijgt meer prioriteit, o.a. door bewoners te wijzen op het probleem van broodafval op straat.

« Terug

Reacties op 'Leefbare buurten voor iedereen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november