Cultuur: voor en door iedereen

Plusjezondag 03 december 2017 00:56

Utrecht heeft een rijk aanbod aan culturele instellingen, initiatieven en evenementen. Nu de stad groeit, doen steeds meer instellingen en initiatieven een beroep op het cultuurbudget. Dat budget staat daarom onder druk. De ChristenUnie wil dat iedereen in Utrecht toegang heeft tot cultuur en de mogelijkheid heeft zijn artistieke talenten te ontplooien. De voorzieningen in de wijken verdienen daarom prioriteit: de cultuurhuizen bieden een laagdrempelige toegang tot muzikale en culturele activiteiten voor iedereen. De gemeente heeft een belangrijke faciliterende taak: ze kan instellingen en initiatieven bij elkaar brengen, zodat deze elkaar kunnen versterken.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • Er komt naar verhouding meer geld beschikbaar voor de wijkcultuurhuizen in de stad.
  • Gesubsidieerde instellingen moeten laten zien dat zij streven naar culturele diversiteit, in hun programma en hun publieksbereik.
  • Subsidies voor grotere instellingen worden regelmatig geëvalueerd: dat een instelling al lange tijd subsidie ontvangt, moet geen automatisme opleveren voor nieuwe verstrekking. De subsidie aan ’t Hoogt wordt stopgezet.
  • De gemeente zorgt voor een goede basisinfrastructuur als het gaat om amateurkunsteducatie.
  • De gemeente laat het cultuuraanbod voldoende meegroeien met de groei van de stad. Er komt een zorgvuldig voorstel voor het cultuurbudget vanaf 2021, onder andere gebaseerd op de sectoranalyses van 2018.
  • De gemeente faciliteert samenwerking in het culturele veld. Kerken worden in staat gesteld hun muzikale programmering via grotere, gesubsidieerde instellingen of festivals te promoten.
  • Bij culturele evenementen staat goede afstemming met buurtbewoners en tijdige en zorgvuldige communicatie voorop.
  • De kerkenregeling komt terug: kerken met een gemeentelijke monumentale status kunnen een beroep doen op een budget voor onderhoud.

« Terug

Reacties op 'Cultuur: voor en door iedereen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.