Sport: investeren in een gezonde en sociale stad

Plusjedonderdag 09 november 2017 11:53

Maar liefst 70 procent van de Utrechters sport één keer of vaker per week. Een groot deel hiervan maakt daarbij gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Om dit mogelijk te maken, investeert de gemeente jaarlijks bijna honderd euro per inwoner in de Utrechtse gymzalen, sporthallen en zwembaden. Door de groei van de stad staat het aantal beschikbare sportaccommodaties onder druk, zowel voor sportclubs als voor het bewegingsonderwijs. Dit vraagt niet alleen om een efficiënt gebruik van sportaccommodaties, maar ook om het aanleggen van nieuwe sportvelden en het bouwen van nieuwe sporthallen en -zalen. Met veel sportverenigingen in Utrecht gaat het goed, maar er zijn ook verenigingen die moeite hebben om overeind te blijven, vooral in de kwetsbare wijken. Ondertussen hebben ook de roeiers het lastig: het Merwedekanaal wordt steeds intensiever gebruikt en een eigen roeibaan is nog niet in zicht.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen die dat wil, kan sporten. Sport draagt niet alleen bij aan een gezonde stad, maar ook aan een sociale stad. Sportclubs die zich extra voor hun buurt willen inzetten, verdienen daarbij alle steun. En verenigingen die moeite hebben overeind te blijven, moeten een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • De gemeente komt met een plan van aanpak om te zorgen voor voldoende sportaccommodaties in een groeiende stad.
  • Sporten bij een vereniging blijft óók mogelijk voor mensen met een kleine beurs, via buurtsportclubs in de wijk, via het Jeugdsportfonds of via de U-pas-regeling.
  • Sportclubs die zich extra willen inzetten op maatschappelijk vlak, kunnen aanspraak maken op praktische of financiële ondersteuning.
  • De verruiming van de bestemming van sportparken wordt voortgezet zodat sportkantines, waar gewenst, gebruikt kunnen worden voor buurtactiviteiten en maatschappelijke initiatieven.
  • Er worden extra combinatiefunctionarissen aangesteld om (kleine) verenigingen die onder druk staan, te ondersteunen.
  • De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de openbare ruimte, en faciliteert buurtinitiatieven die hieraan bijdragen.
  • Bij de ontwikkelingen op het rondom het Merwedekanaal worden de belangen van de roeiers steeds meegewogen, zodat roeien op het Merwedekanaal mogelijk blijft.
  • Er komt een roeibaan in de polder Rijnenburg.

Topsport is prachtig, maar daar hoeft de gemeente niet aan mee te betalen.

« Terug

Reacties op 'Sport: investeren in een gezonde en sociale stad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november