Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Plusjedonderdag 09 november 2017 11:49

Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is bijvoorbeeld nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Onduidelijke privacyregels leiden ertoe dat zorgverleners de veilige kant kiezen en daarmee goede hulpverlening in de weg staan. Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en burgers moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

  • Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt, volgt een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd.
  • Medewerkers in het sociaal domein ontvangen instructies om een zorgvuldige omgang met gevoelige persoonsgegevens te waarborgen.
  • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy.
  • Het vergroten van het privacybewustzijn in de gemeentelijke organisatie blijft een belangrijk onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de Informatiecommissaris en de Functionaris voor de Gegevensbescherming.
  • De gemeente stelt heldere privacystatements op.
  • De gemeente deelt beschikbare statistische gegevens zoveel mogelijk als publiek toegankelijke ‘big data’, maar alleen als die niet tot individuele personen herleidbaar zijn.

« Terug

Reacties op 'Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2017 > november