Waardig oud worden in Utrecht: eenzaamheid tegengaan

Plusjemaandag 23 oktober 2017 09:46

In Utrecht wonen steeds meer ouderen; het aantal 65-plussers verdubbelt de komende jaren naar vierenzestigduizend in 2040. Het is mooi dat we steeds ouder worden en de ChristenUnie is blij met deze belangrijke groep voor de stad. Ouderen zetten zich, meer dan welke groep ook, in voor verenigingen, als mantelzorger of via een andere vorm van vrijwilligerswerk. Zeker de ‘jonge’ ouderen zijn betrokken, gezond en sociaal actief. De groep ‘oudere’ ouderen is minder gezond, immobiel en steeds meer eenzaam (tot zestig procent van de 85-plussers). Onder andere door het langer thuis wonen, neemt de eenzaamheid toe. De ChristenUnie wil met name voor de tweede groep aandacht vragen. Ook voor deze mensen moet een volwaardige plek zijn in Utrecht!

We willen dat buurten geschikt zijn voor ouderen. Goede toegankelijkheid, voldoende voorzieningen en een fysiek aanspreekpunt bij de gemeente zijn belangrijk. Er moet aandacht zijn voor het groeiende aantal ouderen met dementie. Initiatieven van ouderen om bij elkaar te wonen komen vaak niet van de grond. Dit komt onder andere doordat ze zich onvoldoende gesteund voelen door de gemeente. Terwijl ouderen dit graag willen en doorstroming van ouderen uit een eengezinswoning meerdere verhuisbewegingen oplevert (bijvoorbeeld een gezin koopt het huis van de oudere en een starter koopt het huis van het gezin, et cetera).


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • Gemeentelijke gebouwen zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking en voor mensen die gebruik maken van een rollator, rolstoel of ander hulpmiddel.
 • De gemeente houdt in de communicatie rekening met de beperkte digitale vaardigheden van een deel van de ouderen, maar ook van anderen. Dat betekent dat voor deze groep telefonisch en schriftelijk contact en een spontaan bezoek aan een gemeentelijk loket mogelijk blijven. Zie ook onze maatregelen op het gebied van taal- en digitale vaardigheid.
 • De gemeente ondersteunt initiatieven gericht op het tegengaan van eenzaamheid en bevorderen van mobiliteit. Initiatieven met structurele effecten hebben voorrang.
 • Voor en door de buurt wordt een sociale kaart gemaakt, die regelmatig wordt bijgewerkt. De kennis hierover wordt op passende wijze gedeeld met de inwoners.
 • De basisinfrastructuur in de wijken moet op orde zijn. Het welzijnswerk heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouderen en het mogelijk maken van ontmoeting en activiteiten. Dit moet behouden blijven.
 • De gemeente faciliteert initiatieven van ouderen die bij elkaar willen wonen. De Kansenkaart (opgesteld door ACO) wordt serieus onderzocht op mogelijkheden en de gemeente koppelt groepen ouderen en locaties.
 • Buurten zijn toegankelijk (‘rollator-proof’) en hebben passende voorzieningen. Het concept van ‘woonservicezones’ kan in een aantal buurten worden toegepast.
 • Bij het project ‘MTB-strook’ in Overvecht is gebruik gemaakt van een maatschappelijk programma van eisen waarbij gevraagd om te bouwen voor de doelgroep. De resultaten hiervan moeten worden geëvalueerd en bij een positieve uitkomst moet dit vaker worden toegepast.
 • De gemeente stimuleert via de U-pas sterker dat ouderen deelnemen aan activiteiten of het verenigingsleven.
 • Er wordt aandacht gegeven aan dementie, zowel bij professionals als bij inwoners.
 • Er wordt gebruikgemaakt van kennis in den lande over het tegengaan van eenzaamheid. Geef buurten die koploper willen zijn hiervoor de mogelijkheid.
 • De gemeente gaat in gesprek met de professionele zorg en andere hulpinstellingen over de noodzaak van en mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering over eenzaamheid bij professionals.
 • Er is aandacht voor mantelzorgers. De gemeente zorgt voor goede begeleiding en biedt vormen van respijtzorg aan.

« Terug

Reacties op 'Waardig oud worden in Utrecht: eenzaamheid tegengaan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.