Arbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen

Plusjezondag 03 december 2017 11:59

De ChristenUnie wil dat Utrecht een vitale gemeente is waar iedereen meetelt: hoogopgeleide tweeverdieners en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En in een stad waarin iedereen meetelt, moet ook iedereen mee kunnen doen. De ChristenUnie wil daarom dat er in Utrecht werk is en blijft voor iedereen, zodat mensen ten minste zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen; met of zonder fysieke beperking, lang of kort in Nederland wonend. 

De afgelopen jaren is in onze gemeente het aantal mensen in de bijstand gestegen. De ChristenUnie wil dat er meer passende werkgelegenheid komt, zodat meer Utrechters kunnen werken. Het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden in Utrecht is te beperkt en de gemeente moet ondernemers uitdagen hier werk te creëren. Maar mensen zijn meer dan hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren is heel waardevol voor de samenleving en voor iemands welbevinden.


Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs en het bedrijfsleven in de gemeente Utrecht.
 • In Utrecht krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • De sociale werkvoorziening (Utrechts Werkbedrijf) wordt in stand gehouden. Geen ongeloofwaardige experimenten met een gemeentelijke uitvoering van de sociale werkvoorziening.
 • De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven en het Utrechts Werkbedrijf naar nieuwe coöperatieve samenwerkingen.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beloofde garantiebanen. We realiseren de beloofde cijfers tot 2022 (einde collegeperiode).
 • De gemeente moet stoppen met wantrouwen van mensen in de bijstand. Mensen zijn meer dan hun verdienvermogen en soms is vrijwilligerswerk geen opstap naar werk.  
 • In de gemeente Utrecht komt maximale ruimte voor nieuwe innovatieve, alternatieve re-integratietrajecten. De gemeente investeert in sociaal ondernemers die mensen aan het werk helpen.
 • Er komt een cultuurverandering bij de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen. Het individu moet centraal gesteld worden en er moet maatwerk geleverd worden, onder andere richting mensen met fysieke beperking die zelfstandig het minimuminkomen kunnen verdienen.
 • Omdat een derde van de uitkeringsgerechtigden in de bijstand tien jaar geleden nog in de groep topinkomens verkeerde, ontwikkelen we een speciaal instrument om deze groep te helpen, bijvoorbeeld bij het opstarten van een eigen bedrijf of het volgen van opleidingen om opnieuw kansrijk te worden.
 • Inburgering van nieuwkomers gaat het snelst als ze snel kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Om ze hierbij te helpen, worden statushouders begeleid door een vaste (vrijwillige) coach, die met elke nieuwkomer een plan van aanpak uitwerkt.
 • Bij innovatieve ontwikkelingen en de inrichting van een meer duurzame en circulaire economie wordt ook nagedacht hoe Utrecht een stad voor iedereen blijft en niet alleen een stad voor hoogopgeleiden wordt. 

« Terug

Reacties op 'Arbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.