Bijbelstudie

Christenen en politiek

Aanleiding

Op 19 maart vonden in Utrecht de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Misschien heeft dit je aan het denken gezet: waarom zou ik eigenlijk ook alweer gaan stemmen? En wat heeft mijn christen-zijn met politiek te maken? Met deze korte studie hopen we jou te helpen om je eigen antwoorden op deze vragen te formuleren.

God en politiek

Allereerst staan er in de Bijbel een aantal teksten over de manier waarop de politiek zich verhoudt tot de Here God. Lees Kolossenzen 1:16 en beantwoord de volgende vragen:

  1. Wat zegt deze tekst over de macht van de overheid ten opzichte van de macht van God?
  2. Welke houding van de overheid past daarbij volgens dit Bijbelgedeelte?
  3. Wat zegt dit over de houding en gerichtheid van politici?
  4. Welk verschil zou deze houding en deze gerichtheid in de praktijk kunnen maken?

Christenen en politiek

Nu duidelijk is geworden hoe de macht van de overheid zich verhoudt ten opzichte van God, kan een volgende vraag zijn hoe wij als christenen ons ten opzichte van de overheid dienen te verhouden (en gedragen). In de Bijbel staat hier een aantal teksten over. Twee van deze teksten willen we in deze korte studie behandelen. Lees Romeinen 13: 1-7 en 1 Timotheüs 2:2. Bespreek de volgende vragen:

  1. Wat is volgens de tekst in Romeinen de rol en legitimiteit van de overheid?
  2. Welke voorschriften worden in deze tekstgedeelten aan ons gegeven voor de wijze waarop wij met de overheid om dienen te gaan?
  3. Wat roepen deze voorschriften bij jou op? Komen deze overeen met de manier waarop jij met de overheid omgaat en tegen de overheid aankijkt?

De teksten uit Romeinen en uit Timotheüs schrijven niet voor dat je als christen met de verkiezingen moet gaan stemmen. Wel spreekt (zeker uit het gedeelte in Timotheüs 2:2) de duidelijke oproep door om betrokken te zijn bij politici en bestuurders! 

De keuze: welke partij wil ik gaan stemmen?

De teksten in Kolossenzen en Romeinen maken duidelijk dat God is aangesteld boven de overheid en dat christenen worden opgeroepen om gehoorzaam aan en betrokken te zijn bij de overheid. Dit geeft je uiteraard nog geen antwoord op de vraag welke partij je zou kunnen gaan stemmen! Om je gedachten hierover te vormen, is het goed om je te verdiepen in wat de Bijbel zegt over hoe we de samenleving in zouden moeten richten. Bespreek daarom eens de volgende vragen met elkaar:

  1. Welke thema’s in de Bijbel worden in de Bijbel veelvuldig genoemd als het gaat om de manier waarop we de maatschappij met elkaar zouden moeten inrichten?
  2. In hoeverre zie je in de stad Utrecht ontwikkelingen die niet in lijn zijn met wat de Bijbel zegt over hoe we onze samenleving inrichten? Welke ontwikkelingen zijn dat dan?
  3. Waar zou een politieke partij zich in jouw ogen in ieder geval hard voor moeten maken, als je de Bijbel en de bij 2 genoemde ontwikkelingen in de samenleving als uitgangspunt neemt?

Afsluiting met gebed

Op welke partij je ook in de toekomst zal stemmen; het is goed om gehoor te geven aan de oproep van Paulus in 1 Timotheüs 2:2. Neem daarom afsluitend samen de tijd om te bidden voor de politici en bestuurders die gezag hebben over onze stad.