Welkom op onze site!

RSS icon linking to RSS overview

Stichting Hulp in Praktijk zoekt bestuurders

image001donderdag 07 juli 2016 17:43 HiP is een sterk groeiend netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving. lees verder

ChristenUnie teleurgesteld over ontbreken steun Voedselbank en Actieplan Eenzaamheid

dsc00002vrijdag 01 juli 2016 10:03 Tijdens een lange raadsvergadering werd gisteren de Voorjaarsnota met de financiële plannen voor 2017 besproken. De ChristenUnie kwam met het voorstel een structurele huisvesting van de Voedselbank mogelijk te maken, en riep op flink te investeren in de aanpak van eenzaamheid. Helaas was er onvoldoende steun voor deze voorstellen. lees verder

Stop eenzijdig woningaanbod Overvecht

overvecht2-363x300vrijdag 01 juli 2016 09:30 De ChristenUnie wil dat Overvecht weer een gezonde wijk wordt. Daarom stelt de partij voor om het aandeel sociale huurwoningen in Overvecht de komende jaren terug te brengen naar 50%. De wijk heeft nu nog het hoogste percentage sociale huurwoningen in Utrecht, 71,4% tegenover een gemiddelde van 36,9%. lees verder

De zomer is in zicht!

Zomerborrelvrijdag 17 juni 2016 10:07 Graag ontmoeten we jou op onze zomerborrel, op 1 juli vanaf 20.30 uur in de Winkel van Sinkel. Iedereen is welkom en het eerste drankje is op onze kosten.  Binnenkort hopen we in Utrecht ons 300e ... lees verder

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenoverzichtvrijdag 17 juni 2016 09:51 In de maand juni kijken we vooruit; de Voorjaarnota werd deze week besproken. In juni kijken we ook terug naar het jaar dat (inmiddels al weer een tijdje) achterligt. lees verder

Overig nieuws